Tin tức

Tìm hiểu Khí hàn hồ quang khí (GTAW)

Tìm hiểu Khí hàn hồ quang khí (GTAW)

23/03/2020

Hàn vonfram khí hồ quang (GTAW) trước đây gọi là hàn TIG (vonfram khí trơ) , kim loại phụ đc hỗ trợ từ là 1 dây phụ như trong hình bên dưới đây.

Làm thế nào để bán khóa học trực tuyến thành công?

Làm thế nào để bán khóa học trực tuyến thành công?

19/03/2020

Thế giới ngày càng phát triển, kiến thức ngày càng được mở rộng, những sinh viên tương lai trông mong được tiếp cận nhiều hơn với giáo dục đạt chuẩn